fbpx

Aquí teniu articles que he anat traduint. Molts provenen de Yoga Rahasya, la revista del RIMYI de Pune, i últimament hi vaig afegint coses que trobo per internet.

17-4 (1) Introducción a Dhyana Yoga

Introducción a Dhyana Yoga

Prashant S. Iyengar

 

El Dhyana Yoga tiene diferentes formas de meditaciones, que son hatha, raja, mantra, laya, japa, nama, nada, kundalini, taraka.

 

Meditació en ioga

El terme meditació apareix contínuament en la nostra vida diària, fent referència a un estat mental vagament identificat amb el benestar i amb l'absència de consciència. Però dins el ioga, la meditació té un significat precís que s'emmarca en una filosofia mil·lenària.  

 

Intimate Relationship as a Spiritual Crucible (Anglès)

Intimate Relationship as a Spiritual Crucible

John Welwood

While most people would like healthy, satisfying relationships in their lives, the truth is that everyone has a hard time with intimate partnerships. The poet Rilke understood just how challenging they could be when he penned his classic statement, "For one person to love another, this is the most difficult of all our tasks." Rilke isn't suggesting it's hard to love or to have lovingkindness.

Les relacions profundes com a gresol espiritual

Les relacions íntimes com a gresol espiritual

John Welwood

Tot i que la major part de la gent desitja relacions sanes i satisfactòries en la seva vida, la veritat és que tothom ho passa malament en les relacions de parella. El poeta Rilke va comprendre quin repte poden arribar a ser quan va escriure la seva famosa frase "Que una persona estimi una altra, és la més difícil de totes les nostres feines". Rilke no està suggerint que sigui dur estimar o obtenir una correspondència amorosa. Diu, més aviat, que és dur de mantenir l'amor per algú amb qui vivim, dia rera dia, any rera any. Després de nombroses errades i dificultats, molts ja han deixat de creure en relacions profundes, i consideren que el terreny de les relacions està tant farcit d'il·lusions romàntiques i perills emocionals que no val la pena d'explorar-lo.

© 2021 Espai de ioga Girona Rambla de la Llibertat, 6, 4 | 17004 Girona david@espaideioga.cat | +34-655341258